Privacyverklaring en cookiebeleid

Flysome gevestigd aan Eerste Oude Heselaan 258, 6541PE Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Bedrijfsnaam: Flysome
KVK-Nummer: 76185648
Adres: Eerste Oude Heselaan 258, 6541PE Nijmegen
Telefoon: 06-46727590
E-mail: info@flysome.nl
Website: www.flysome.nl

Leon van Essen is de functionaris Gegevensbescherming van Flysome. Hij is te bereiken per e-mail via info@flysome.nl of telefonisch via 06-46727590.

Persoonsgegevens die wij verwerken.

Flysome verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

Flysome verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@flysome.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Flysome verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Flysome analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– Flysome volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
– Flysome verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Flysome neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Flysome) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Flysome bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Contactformulier > maximaal 4 jaar
Offerteformulier > maximaal 4 jaar
Nieuwsbriefinschrijving > maximaal 2 jaar na uitschrijving van nieuwsbrief. Bij verwijderen van gegevens direct.
Aanvraag via e-mail > maximaal 4 jaar
Overige formulieren > maximaal 4 jaar
Klantgegevens > maximaal 7 jaar na beëindiging klantrelatie, met inbegrip van de bovengenoemde gegevens (uitsluitend indien er sprake is van een commerciële relatie)

Beveiliging

Alle gegevens die je met Flysome uitwisselt via onze website, worden versleuteld met SSL beveiliging op basis van het HTTPS protocol. Gegevens die je achterlaat door het invullen van een formulier, worden beveiligd opgeslagen in de database van ons CMS (Content Management Systeem). De data wordt opgeslagen in de website en de gebruikte opslagsoftware is conform aan de actuele wetgeving (GDPR Approved & bewerkingsovereenkomst met Flysome getekend)

Delen van persoonsgegevens met derden

Flysome verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Flysome blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Flysome gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Flysome gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie hier een toelichting.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Naam Doel Sleutel (=toegang) Geldigheidsduur
_ga Deze cookie wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden. Flysome 2 jaar
_gat Deze cookie wordt gebruikt om het aantal verzoeken die moeten worden aangebracht naar doubleclick.net te beperken t.b.v. customization. Flysome 10 minuten
__utma Deze cookie wordt gebruikt om gebruikers en sessies te onderscheiden. Flysome 2 jaar
__utmt Deze cookie wordt gebruikt om het aantal verzoeken die moeten worden aangebracht naar doubleclick.net te beperken. Flysome 10 minuten
__utmb Deze cookie bepaalt een nieuwe sessie / bezoek. Flysome 30 minuten
__utmc In combinatie met de __utmb, om te bepalen of de gebruiker zich in een nieuwe sessie bevindt. Flysome Einde browsersessie
__utmz Wordt gebruikt om het type kanaal te kunnen achterhalen waar de gebruiker van afkomstig is, zoals Google, Facebook etc. Flysome 6 maanden
__utmv Wordt gebruikt om bezoeker-niveau op te slaan in een aangepaste data variabele. Flysome 2 jaar
gtm_auth Via Google Tag Manager worden tags ingesteld op de pagina’s die Flysome in staat stelt om het gedrag van de gebruiker meetbaar te maken. Flysome Einde sessie
woocommerce_cart_hash Helpt WooCommerce te bepalen wanneer de inhoud / gegevens van de winkelwagen veranderen. Flysome Einde sessie
woocommerce_items_in_cart Helpt WooCommerce te bepalen wanneer de inhoud / gegevens van de winkelwagen veranderen. Flysome Einde sessie
wp_woocommerce_session_ Bevat een unieke code voor elke klant, zodat deze voor elke klant weet waar hij de winkelwagengegevens in de database kan vinden. Flysome Einde sessie
store_notice[notice id] Hiermee kunnen klanten de winkelkennisgeving afwijzen. Flysome Einde sessie
woocommerce_snooze_suggestions__[suggestion] Hiermee kunnen dashboardgebruikers Marketplace-suggesties afwijzen, indien ingeschakeld. Flysome 2 dagen
woocommerce_dismissed_suggestions__[context] Aantal afgewezen suggesties, indien ingeschakeld. Flysome 1 maand
tk_ai Slaat een willekeurig gegenereerde anonieme ID op. Dit wordt alleen gebruikt binnen het dashboard (/ wp-admin) gebied en wordt gebruikt voor het volgen van het gebruik, indien ingeschakeld. Flysome Einde sessie
woocommerce_recently_viewed Maakt de widget Recent bekeken producten mogelijk. Flysome 2 dagen

 

Statische gegevens en Google Analytics

Flysome maakt gebruik van Google Analytics om algemene bezoekgegevens bij te houden en om te kunnen analyseren & om advertenties via Google Ads te analyseren. De gegevens worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Hiermee optimaliseren wij de werking van de website. Ook hebben wij Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld, zodat IP-adressen geanonimiseerd worden en gegevens over een beveiligde verbinding gestuurd worden.

Met Google hebben wij een verwerkersovereenkomst getekend. De statistische gegevens worden overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in Europa en de Verenigde Staten volgens de actuele AVG wetgeving.
Je kunt het privacy beleid van Google lezen voor meer informatie. Voor informatie over hoe Google compliant is aan de GDPR over wat Google doet op het gebied van databescherming.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Facebook, Instagram en Linkedin

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken als Facebook, LinkedIn en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook, LinkedIn en Twitter zelf. Lees de privacyverklaring van Facebook, Instagram en LinkedIn (deze wijzigen regelmatig) om in te zien hoe zij jouw persoonsgegevens gebruiken en verwerken.
Ook worden trackingpixels ingezet, indien akkoord wordt gegaan met marketingcookies, met als doel relevante informatie aan te bieden via Social Media kanalen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Flysome en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@flysome.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Flysome wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Flysome neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@flysome.nl